Mediation

Veel ondernemingsraden ervaren spanningen in de relatie met hun overlegpartner en weten niet hoe zij de relatie met hun overlegpartner kunnen verbeteren.

In het begin van de overlegrelatie is er uiteraard vaak sprake van aanpassingsproblemen. De OR worstelt met de vraag hoe hij zich op een gelijkwaardige manier kan opstellen, wat hij mag vragen en hoe hij het beste zijn vragen kan formuleren. Ook bestuurders krabben zich nog wel eens achter de oren met de vraag hoe zij hun relatie met hun OR het beste vorm kunnen geven. Welke informatie moet de OR krijgen en wanneer moet ik een voorgenomen besluit voorleggen aan de OR?

Kortom, veel spanningen zijn te wijten aan onwetendheid en dus vrij eenvoudig te tackelen door bijvoorbeeld het inschakelen van een OR-coach die beide overlegpartners helpt en ondersteunt om een goede overlegrelatie te ontwikkelen.

Maar wat nu als er over en weer harde verwijten zijn ontstaan en de OR en bestuurder nauwelijks of niet meer door een deur kunnen? In dit geval is mediation aan te raden. Mediation is erop gericht de OR en zijn overlegpartner te helpen vanuit de gezamenlijke belangen tot oplossingen te komen. Een van de belangrijkste doelen van mediation is, dat de overlegpartners hun negatieve overtuigingen over elkaar bespreekbaar kunnen maken en daardoor de ruimte krijgen om nieuwe positieve beelden over elkaar ontwikkelen.

Print Friendly, PDF & Email