Mijn specialisme

Ik ben eigenlijk een all rounder, gericht op een breed spectrum van aandachtvelden. Een middenvelder, een breedtespeler. Van huis uit socioloog ben ik  geïnteresseerd in arbeid en organisatie. Ik geef graag cursussen sociaal beleid. Ook organisatieontwikkeling heeft mijn interesse. En niet te vergeten: bedrijfsvoeringsprocessen. Ik vind het prachtig samen met de OR risicofactoren te analyseren in de bedrijfsvoering, om er vervolgens targets aan te verbinden en met de ondernemingsraden af te spreken op welke manieren ze gaan monitoren. Voor dat doel heb ik speciale interesse ontwikkeld in het financiële beleid en me verdiept in jaarrekeningen, begrotingen en maandrapportages.

De laatste jaren ontwikkel ik me als toezichthouder in RvT’s waarbij ik soms door medezeggenschapsorganen wordt voorgedragen voor benoeming. Belangrijke ontwikkelingen doen zich voor binnen de Governance Code als het gaat om de verbetering van de relatie tussen de RvT en de OR.

Print Friendly, PDF & Email