Trainingen

Maatwerktrainingen
U bepaalt als OR of PVT zelf de inhoud van de training, maar ik denk uiteraard graag mee en zal tijdens het voorbereidende gesprek goed doorvragen om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van uw opleidingswensen. Deze opleiding kan in een 1-daagse of een meerdaagse training vormgegeven worden. Ook voor het helpen ontwikkelen van een opleidingsplan voor de OR en zijn commissies kunt op mijn bijdrage rekenen.

Open inschrijvingstrainingen en Workshops

Training voor het Dagelijks Bestuur van de OR
De voorzitter en secretaris zijn hun rol als Dagelijks Bestuur het best te vergelijken met leidinggeven. Je probeert het beste uit een team te halen, motiveert daar waar nodig, je zorgt dat conflicten binnen de OR niet doormodderen, je coördineert besluitvorming binnen de OR, werkt aan samenhang en je schept voorwaarden voor ontwikkeling. Het gaat om effectief handelen. Bij voorbeeld bij het kiezen van de juiste invalshoek om een probleem goed aan de orde te krijgen. Of de juiste toon aan te slaan om het team aan het werk te zetten, het werk goed te verdelen, te motiveren daar waar de klad erin dreigt te komen of sluimerende interne conflicten het hoofd te bieden… Kortom, het gaat om effectief gedrag in een groot scala van mogelijke situaties waarin het DB haar rol moet zien te spelen.

Workshop De initiërende OR

 • Vindt u dat de OR zich proactiever zou moeten opstellen? 
 • Vraagt de OR zich weleens af hoe hij meer invloed op het organisatiebeleid kan uitoefenen?

Veel ondernemingsraden geven aan dat zij vaak achter de feiten aanlopen en graag veel eerder in het besluitvormingsproces betrokken willen zijn. Maar hoe pak je dit aan zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten? Over welke onderwerpen kan de OR initiatieven nemen en hoe ziet zo’n initiatiefvoorstel er dan uit?

Na afloop:

 • Weet de OR welke voetangels en –klemmen er zitten aan het in een vroeg stadium betrokken worden bij het organisatiebeleid
 • Hoe hij zijn achterban kan betrekken bij zijn proactieve houding
 • Kan de OR aangeven over welke onderwerpen hij graag een initiatiefvoorstel wil schrijven
 • Weet de OR welke stappen hij moet nemen om zijn initiatiefvoorstel erkend te zien 

Verbeteren samenwerking binnen de OR

 • Heeft u het gevoel dat de OR meer resultaat kan boeken als er beter wordt samengewerkt?
 • Ervaart u dat samenwerkingsvraagstukken lastig bespreekbaar zijn en zoekt u manieren om deze constructief te bespreken?
 • Vindt u dat persoonlijke belangen en de behoefte aan macht, verdeeldheid brengen binnen de OR?

In alle samenwerkende groepen ontstaan weleens strubbelingen. Als deze niet adequaat worden aangepakt en opgelost, kan er een impasse ontstaan die de groep remt of zelfs tegenhoudt om te ontwikkelen naar een goed samenwerkende groep. En dat is een gemiste kans. In de praktijk blijkt namelijk dat groepen die niet goed samenwerken ook tot heel veel minder resultaat komen!

De aansluiting met de praktijk staat tijdens deze workshop centraal.

Na afloop:

 • Weet u in welke ontwikkelfase uw OR zit
 • (Her)kent u het (communicatie)patroon van de OR
 • Heeft u een aantal interventies ter beschikking om de samenwerking binnen de OR te helpen versterken
Print Friendly, PDF & Email