Wie is Dick

Ik ben een trainer, maar meer nog adviseur. Op het gebied van medezeggenschap. Voor mijn gevoel doe ik dat al heel mijn leven. Het is een typisch Nederlands cultuurkenmerk. Ook al is het je werk, invloed uitoefenen doe je met elkaar samen. Ik heb bij de FNV gewerkt, bij Bureau Zuidema, en vanaf november 1997 bij Cintea. Daarvoor zat ik zelf in een OR van 1981 tot 1990. Meer dan 35 jaar medezeggenschap. Ik zou niet durven beweren dat het in al die jaren sterk veranderd is. In de tachtiger jaren stond de OR wel als een kemphaan tegenover de bestuurder. Het was ook crisistijd en er vielen rake klappen. Zes bestuurders in negen jaar. Er laaiden veel conflicten op en er was ook veel strijd.

Nu 30 jaar later is de toon veelal anders. OR’en willen er samen met de bestuurder uit komen via goede communicatie en zakelijk rationeel handelen. Waarbij de WOR nauwelijks meer gebruikt wordt en medezeggenschap een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering. Niet overal hoor. Ik maak soms nog mee dat bestuurders een autoritair bewind voeren. Dat er angst bij de OR’en tussen de oren kruipt. Dat er soms bijna letterlijk nog gevochten wordt voor erkenning.

In veel organisaties hoor ik de roep om hele andere vormen van invloed opkomen. Invloed en betrokkenheid vanuit de werkvloer bij besluitvormingsprocessen. En niet meer medezeggenschap als een door de staat gereguleerde vorm van inspraak die soms ook wel wat steriel overkomt. In deze tijd zie je de betrokken burger die invloed wil hebben op de kwaliteit van zijn omgeving ook terug in het beeld van medezeggenschap in een veranderde bedrijfsvoering op het werk. Dat geeft nieuwe impulsen en ook andere mogelijkheden.

Vernieuwing van medezeggenschap is belangrijk om ons verder te brengen. Ik ben groot voorstander van die ontwikkeling.

Print Friendly, PDF & Email